Kunjungan ke Desa Bunutan, Abang, Karangasem

Kategori: Karangasem, Sembako

Pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2013 kami mengunjungi 30 warga miskin di Banjar Gulinten, Desa Bunutan, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Pada kesempatan itu turut hadir Klian Banjar Dinas Gulinten Bapak Made Raka.

Ke 30 warga Banjar Gulinten tsb (data terlampir) adalah sbb:

1.I Nym Pasek16.I Kt Rai
2.I Ketut Winaka17.I Wy Oka
3.I Ngh Balik18.I Ny Jagi
4.I Wy Subawa19.I Kt Sadu
5.I Ng Pujayasa20.I Wy Karang
6.I Ny Marek21.I Wy Putra
7.I Ng Sija22.I Kt Sueca
8.I Wy Alit23.I Md Lembang
9.I Kt Soma24.I Kt Ngetis
10.I Ny Wartawan25.I Kt Arta
11.I Md Martana26.I Wy Data
12.I Kt Sudimara27.I Kt Catra
13.I Kt Dayuh28.I Wy Reti
14.I Kt Daria29.I Ny Wandra
15.I Wy Mandra30.I Ny Pageh

Dan berikut ini beberapa dokumentasi yang sempat kami ambil.

Warga Berkumpul
Mendengarkan Sambutan
Kadus Gulinten

Berikan Komentar


Media Sosial

WhatsApp 087861943126
WhatsApp 081239993144
LINE 087861943126
LINE 081239993144
Telegram 081239993144