Bali Caring Community

Sabtu, 28 Januari 2023

Bantuan tunai kepada beberapa warga kurang mampu di Karangasem

Pada tgl 5 Maret 2020 kami menyampaikan bantuan uang tunai titipan dari donatur BCC kepada beberapa warga kurang mampu di Karangasem.

  1. Nengah Rempek; lansia sebatang kara di Dusun Abian Tiying Kelod, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem.
  2. Men Gambir; lansia miskin di Dusun Liligundi, Desa Bebandem, Karangasem.
  3. Nengah Tengklung; lansia kurang mampu di Dusun Liligundi, Desa Bebandem, Karangasem.
  4. Wayan Wenten; lansia kurang mampu di Dusun Tihingan Tengah, Desa Bebandem, Karangasem.
  5. Ni Wayan Telaga; lansia sebatang kara di Dusun Pangleg, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem.
  6. Ni Ketut Lanus; 2 bersaudara lansia kurang mampu di Dusun Pangleg, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem.
  7. Wayan Rai Pangkur; lansia sebatang kara di Dusun Pangleg, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem.
  8. Komang Telabah; lansia sebatang kara di Br. Dinas Yeh Bunga, Desa Jungutan, Bebandem, Karangasem.
  9. Komang Tegteg; warga kurang mampu dengan rumah nyaris ambruk di Dusun Kuta Bali, Desa Sibetan, Bebandem, Karangasem.

Berikut dokumentasi penyerahan bantuan tersebut.

Bantuan kepada Nengah Rempek

Bantuan kepada Men Gambir

Bantuan kepada Nengah Tengklung

Bantuan kepada Wayan Wenten

Bantuan kepada Ni Wayan Telaga

Bantuan kepada Ni Ketut Lanus

Bantuan kepada Wayan Rai Pangkur

Bantuan kepada Komang Telabah

Bantuan kepada Komang Tegteg